Pi curpa da ‘gnuranza

Vi vurrissi cuntari di na storia assai tristi
D’un fattu di razzismu corpa sangu e fami
Pi curpa di ddi ianchi ca ‘mmazzaru tanti indiani
e ca mbarcaru nta li navi famigghi d’africani
un ghiornu comu a nautru scinneru in africa
purtaru un poc’i robbi e prumisuru libertà
ma già si li ‘mmagginavunu a travagghiari e ittari sangu
frustannuli e spaccannucci li ossa tuttu u iornu
catini e peti e manu chianti e buci d’ogni tipu
‘ntunavunu nta ddi barchi fatti di cartuni grigiu
Ammenzu lu mari incutu di lacrimi e suffirenza
Ora chiancemu lu passatu pi curpa da ‘gnuranza
Ora chiancemu lu passatu pi curpa da ‘gnuranza
E nta ddu pocu tempu ca riniscevunu a rispirari
‘n cumpensu u ciriveddu non smisi di pinsari
Dopu tutti li supprusi ca eppuru a suppurtari
L’istintu li purtau a l’arti du sunari
E nasciunu blues, reggae ,samba ,jazz ,salsa e merengue
Ca senza sti cristiani a musica avissi avutu picca e nenti
Ci rubare li cugnumi divintaru figgi di patruni
Un saccu i lassaru morti stisi ammenzu a lu straduni
Ma la cosa ca fa pinsari riflettiri e siddiari
È ca li scusi ammenu chiddi cci putevunu circari
È facili pigghiarisilla cu ccu non avi nenti
È facili pigghiarisilla cu ccu non avi nenti